PROPOSTES HORÀRIES


·        Proposta d’horari 1, classes de 50 minuts:

ESO
BATXILLERAT
08:30
09:20
10:10
11:00
11:30
12:20
13:10
13:25
14:15
Entrada i 1º classe
2º classe
3º classe
PATI
4º classe
5º classe
DESCANS
6º classe
FI JORNADA
08:30
09:20
10:10
11:00
11:30
12:20
13:10
13:25
14:15
Entrada i 1º classe
2º classe
3º classe
PATI
4º classe
5º classe
DESCANS
6º classe
FI JORNADA

·        Proposta d’horari 2, classes de 55 minuts:

ESO
BATXILLERAT
08:30
09:25
10:20
11:15
11:40
12:35
13:30
13:45
14:40
Entrada i 1º classe
2º classe
3º classe
PATI
4º classe
5º classe
DESCANS
6º classe
FI JORNADA
08:30
09:25
10:20
11:15
11:40
12:35
13:30
13:45
14:40
Entrada i 1º classe
2º classe
3º classe
PATI
4º classe
5º classe
DESCANS
6º classe
FI JORNADA