dimarts, 31 de gener de 2012

CARTA DELS INSTITUS DE ST. PERE DE RIBES

Sra. MONTSERRAT LLOBET BACH
DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS

BARCELONA COMARQUES

Senyora,

Els Presidents dels Consells Escolars de les tres Comunitats Educatives de Secundària del Municipi de Sant Pere de Ribes, reunits conjuntament amb la Regidora d’Educació i Esports del Municipi, us volem traslladar la petició de concentració als matins de l’horari lectiu per al proper curs escolar 2012-2013, aprovada per tots els Consells Escolars esmentats, pels següents motius:

Viabilitat del recent marc legal :

El títol 9 de la LEC, art. 142 i 148, contempla, dins de les funcions del director/a i del Consell Escolar, la possibilitat de fer aquesta proposta.

Els següents articles de la llei esmentada contemplen diferents motivacions o justificacions: organització pedagògica, art. 77; autonomia de centres i projectes educatius, art. 7; estructura organitzativa pròpia, art. 98.

Així mateix aquesta possibilitat està recollida al Decret d’autonomia ( preceptes 3.1,3.2 i 2.3) i al de Direccions (art.5, Projecte Educatiu; art. 17, estratègies didàctiques pròpies; art. 25, concrecions educatives i organitzatives que persegueixen la sistematització, el treball en equip i la satisfacció del professorat).

Motivació específica de la proposta:

Segons els preceptes dels articles 120 i 121 de la LOE, el més important a l’hora de configurar el marc horari escolar és que s’adapti a les necessitats de l’alumnat , en primer lloc, i després a les necessitats del professorat. Sempre es fa esment de que l’interès superior és el de l’alumne/a.
Recentment, l’Honorable Consellera d’Ensenyament ha manifestat al conjunt de la societat catalana que allò que defineix la qualitat en el sistema i ajuda a combatre el fracàs escolar “no són simplement les hores de permanència al centre sinó la forma en què aquestes hores s’estructuren”.
Concentrar les activitats lectives al matí facilitaria una organització racional del seu temps, que redundaria en la millora del rendiment escolar i de la cohesió social, atès que permetria dedicar les tardes a l’estudi i a altres activitats culturals i esportives.
Al municipi hi ha una àmplia oferta d’aquestes activitats, que, a més a més, està complementada per la que fem els tres centres educatius: Pla d’esport i Estudi assistit.
Proposta:

Concentrar al matí les activitats lectives de l’alumnat de secundària dels tres Instituts de Sant Pere de Ribes (INS Alexander Galí, INS Can Puig i INS Montgròs), amb el següent horari:

La durada de la classe seria d’una hora. Es farien 6 hores lectives cada dia al matí, amb dos períodes d’esbarjo de 20 i 10 minuts. En total, 30 hores lectives setmanals.
L’horari d’inici seria les 08:15 i de finalització, les 14:45. Després de les dues primeres sessions lectives, el primer esbarjo de 20 minuts; després de la quarta sessió lectiva, un nou esbarjo de deu minuts.

L’efectivitat d’aquesta organització horària i la satisfacció dels usuaris es revisaria pels Consells Escolars al final de cada trimestre escolar i seria avaluada definitivament al final del curs 2012-2013.

Molt cordialment,
Luis Alonso Polo
President del Consell Escolar de l'INS Can Puig

Joan Torrents Sivill
Presidenta del Consell Escolar de l'INS Alexander Galí

Susanna Soler Sabanés
Presidenta del Consell Escolar de l'INS Montgròs

Francisca Carrasquilla Cuadrado
Regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Ribes, 10 de febrer de 2012

JA HI HA INSTITUTS....PER QUÈ NO TOTS?

Ja hi ha instituts que estan fent jornada intensiva i molts altres que ho estan demanant.
La informació que ens ha arribat al respecte és la següent:

Tots els directors del Vallès Oriental van demanar la jornada intensiva a través d'una carta al departament i els directors del Baix Maresme estan mirant de presentar també una proposta conjunta enguany.

Els instituts del Vallès Occidental que van demanar a finals de curs passat poder fer jornada intensiva aquest curs són l'Ins. Castellar del Vallès, l'Ins Egara i l'Ins. Nicolau Copèrnic, de Terrassa, els instituts Joan Oliver, Les Termes, Ferran Casablancas, Agustí Serra i Fontanet i algun altre de Sabadell, els cinc instituts de Cerdanyola, els dos de Ripollet. A més hi ha l¡Ins. Viladecavalls, que havia de formar part del pla pilot de centres que aquest curs començaven a fer jornada intensiva però en va ser exclòs com a represàlia.

Sabem també que l'Ins. Pere Ribot ha acordat per claustre demanar la jornada intensiva.

Us animem a que si teniu informacions al respecte ens la passeu.

Si ens coordinem i prenem una acció conjunta, serà més fàcil!!!!

dilluns, 30 de gener de 2012

15 MILIONS d'EUROS

15 MILIONS D'EUROS COSTEN CADA CURS ELS MENJADORS GRATUÏTS D'ESO (per a alumnes desplaçats de municipi) QUE S'ESTALVIARIEN AMB LA JORNADA INTENSIVA
Un document extret del projecte dels PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2012 (PROJECTE), corresponent serveis complementaris a l'educació, ens aporta algunes xifres que ens poden ajudar a calcular les despeses innecessàries que ensenyament continuarà generant per la negativa de permetre la jornada intensiva:
http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/MP_8230.pdf

Menjadors obligatoris:
Alumnes amb menjador obligatori ....................................................... 31.000

- Suposem que 28.000 són d'ESO (la majoria han de ser d'ESO, perquè els desplaçats de
municipi de primària o d'educació especial no poden ser pas gaires).
- Suposem que cada dinar costa 6 €.
- Comptem que són uns 90 dinars cada curs (3 dies a la setmana)

28.000 x 6 x 90 = 15.120.000 Més de 15 milions d'euros!!!!!!

A aquests 15 milions cal sumar-hi altres despeses sobre els quals caldria aconseguir dades:
- Les despeses en autobusos obligatoris al migdia que porten els alumnes a dinar a casa i els tornen a l'institut a la tarda (per als centres que no tenen servei de menjador). La xifra d'aquest document fa referència al total d'usuaris, incloent els qui només utilitzen l'autobús a l'inici i al final de la jornada escolar, i aquests no s'estalviarien fent jornada intensiva.
- Les despeses en monitors per a l'hora de dinar i el descans posterior fins que comencen les classes de la tarda (normalment del pressupost de les ampes).
¿Cal continuar amb aquestes despeses innecessàries quan els pressupostos de molts instituts no arriben per pagar els rebuts d'electricitat o de neteja, el departament d'ensenyament no substitueix els conserges i les condicions laborals del professorat i de la resta de personal estan empitjorant cada cop més?
¿Per què en l'afany retallador el govern de la Generalitat s'entesta a mantenir la jornada partida a secundària si li surt tan cara?
¿Per què no té en compte les peticions de moltíssims instituts (pares inclosos) de fer jornada intensiva?