PERQUÈ?

Perquè ens sembla que és l’única mesura viable que permet estalviar recursos econòmics importants sense que això tingui com a conseqüència directa una disminució en la qualitat de l’ensenyament. Estem convençuts que milloraria sensiblement el rendiment acadèmic dels alumnes. 
Per altra banda, no és aquesta una mesura nova o arriscada, sabem que hi ha jornada intensiva no només en la majoria de les comunitats de l’Estat, sinó que també en la majoria de països europeus com ara Finlàndia, que com tots sabem és el país que té els millors resultats segons informe PISA.