PASSOS A SEGUIR


  1. Aprovació de la proposta per claustre
  2. Definició de la proposta.
  3. Publicitació de la proposta entre altres centres. Difusió web, facebook, blog.
  4. Signatura de la proposta pel claustre
  5. Enviament de la proposta a Consell Escolar, Associació de Mares i Pares, Associació d’Alumnes. Coordinació amb altres centres
  6. Amb el suport de tota la comunitat educativa: presentació conjunta de la proposta al Departament d’Ensenyament.