dijous, 16 de febrer de 2012

10 ARGUMENTS A FAVOR DE LA JORNADA INTENSIVA


1. Millora pedagògica: amb la jornada intensiva es rendeix més, l’atenció es concentra al matí i l’estudiant té temps a la tarda per assimilar els coneixements, fer els deures, estudiar, etc.
2. Millores econòmiques: els instituts on només s’imparteix ESO i batxillerat estarien tancats a la tarda, amb la qual cosa s’estalviaria electricitat i calefacció. Els centres amb cicles formatius o batxillerat nocturn estalviarien part d’aquestes despeses tancant llums d’alguns passadissos i aules.
3. Així mateix, l’administració deixaria de pagar els dinars gratuïts als alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi. Aquest diners es podrien destinar a beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics o a activitats extraescolars.
4. A més, les famílies que ho desitgessin deixarien de pagar el menjador i es milloraria la qualitat de l'alimentació de molts dels alumnes que ara han de dinar per força fora de casa.
5. Estalvi de temps: els desplaçaments del migdia per anar a dinar i tornar a l’institut per a les classes de la tarda suposen una pèrdua de temps i un desgast que els alumnes es podrien estalviar. Alguns alumnes necessiten transport públic per a fer aquest desplaçament, i aquesta és una altra despesa que s’estalviarien.
6. Conciliació d’horaris: els alumnes que fan extraescolars (la majoria) podrien fer-les a partir de les tres o les quatre de la tarda, i d’aquesta manera podrien arribar abans a casa. Així tindrien més temps per estar amb la família, temps lliure, temps per a fer els deures i estudiar, per anar a dormir a una hora convenient, etc.
7. Millora de l’assistència a classe: als instituts en què l’absentisme escolar és més elevat a les classes de la tarda aquest problema desapareixeria.
8. Més disponibilitat horària per als centres i entitats que imparteixen ensenyaments extraescolars o organitzen activitats esportives: amb les tres tardes de l’ESO hi ha moltes escoles de música, ballet, idiomes, clubs esportius, etc. que tenen problemes per a organitzar els horaris. Sense les tardes de l’ESO aquestes activitats podrien començar havent dinat de dilluns a divendres i no caldria que s’acabessin a les nou o les deu del vespre, com està passant ara.
9. Si les classes fossin de 50 minuts i no de 60m i hi hagués dues estones d’esbarjo de 20 minuts (o de 20m la primera i 30m la segona) les sis classes fetes al matí de manera intensiva no serien tan pesades com es vol fer veure des d’alguns sectors. En les altres CCAA i en molts altres països es fa d’aquesta manera i funciona.
10.A les tardes es concentra la conflictivitat i el deteriorament de la convivència als centres. La jornada intensiva afavoreix la seriositat de l'ensenyament. Els instituts són per a aprendre, no podem ocupar tot el temps de l'alumne impedint que pugui exercir els altres rols necessaris per a crèixer com a persona.

Què podem fer per a aconseguir-ho?

Què podem fer per a aconseguir-ho?

La proposta pot sortir del claustre de professors i d'aquí passar al Consell Escolar. Si aquest últim l'aprova es pot organitzar una votació de tots els pares, i amb el seu suport serà més fàcil que el Departament d'Ensenyament decideixi introduir aquest canvi.
La proposta pot sortir també de l'AMPA o del Consell Escolar i fer-se posteriorment les votacions dels pares, el claustre i el Consell Escolar.
En demanar l'opinió dels pares es pot aprofitar per recollir informació sobre si sol·licitarien servei de menjador i d'activitats extraescolars, per tal de valorar si la demanda continuaria igual o disminuiria.
Per a poder superar aquest primer escull és important treballar la conscienciació dels alumnes i dels pares. És ideal que del mateix centre surtin algunes persones responsables que vagin mantenint els contactes necessaris. Al contrari del que sembla a primera vista, molts pares volen uns horaris més lògics per als seus fills adolescents, que moltes vegades tornen a casa de les activitats extraescolars a les 9 o les 10 del vespre i tenen molt poc temps per a fer els treballs encomanats pels professors de l'institut.
La petició té moltes més possibilitats si ve acompanyada d'un projecte que inclogui els resultats de les votacions, els arguments -tant pedagògics com econòmics-, els horaris proposats i activitats extraescolars suficients per a atendre els alumnes que ho desitgin. A aquest projecte s'hi poden sumar entitats, clubs esportius, escoles de música, etc. de la població per tal de fer una proposta conjunta que beneficiï a tothom.
Es pot formar un grup municipal, comarcal o de zona per sol·licitar la jornada intensiva de manera col·lectiva amb tots els instituts inclosos i amb un pla municipal d'esports o altres activitats que es poden sumar al projecte.
És fonamental no rendir-se i tornar a demanar jornada intensiva si l'any passat vàreu ser un dels centres als quals es va denegar, tot i haver fet tot el procés per a aconseguir-la. Alguns centres, amb el 80% o més dels pares a favor, estan molt a prop d’obtenir el permís per a fer jornada intensiva el curs vinent -difícilment el Departament podrà continuar posposant un canvi que demana tota la comunitat educativa-. Si molts instituts fan el mateix, més clar li quedarà al Departament d’Ensenyament que la societat està preparada per a aquest canvi.
Us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per a què us ajudem en tot el procés i feu créixer el nombre d'instituts de Catalunya que treballen per a aconseguir la jornada intensiva a l'ESO i al Batxillerat, pels mitjans habituals o enviant un correu a: