AVANTATGES

Reduïr les despeses de funcionament estructural del centre (neteja, energia, manteniment, etc) per compensar la retallada en la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament.

· Afavorir el servei de neteja i manteniment, en disposar de més zones del centre sense membres de la comunitat educativa.

Racionalitzar els horaris de l'alumnat, amb la consegüent millora que la possibilitat d'una organització més optimitzada del temps pot tenir en el rendiment acadèmic.

· Per aprendre més: la quantitat no fa la qualitat. L’elevat nombre d’hores semanals que els alumnes passen als centres fomenta la baixa productivitat. Els alumnes rendiríen més si les classes es concentressin al matí.
· La tarda pot servir per rebre classes de reforç i activitats extraescolars, si els pares ho creuen convenient.
· Es parla que és molt dur per als alumnes fer classes seguides pel matí, però amb la jornada partida es perd molt temps i encara es fa més llarg.
· No hi ha cap estudi que demostri que els resultats acadèmics de les comunitats que cursen jornada partida siguin millors que els de jornada intensiva.

Règim horari escolar que estan aplicant majoritàriament, no solament la resta de CCAA de l'Estat, sinó també la majoria de països de la Unió Europea.